โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สนองนโยบาย กองการศึกษา นำหลักคำสอน และศาสตร์แห่งพระราชา มาร่วมเป็นแนวความคิดปลูกฝังนักเรียน ในทุกภาควิชา ของทุกระดับชั้น
สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 เทศบาลเมืองศรีราชา มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกโรงเรียน ต้องนำหลักคำสอน และศาสตร์แห่งพระราชา มาเป็นส่วนหนึ่งในคาบวิชา ในการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 2561  ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จึงได้ น้อมนำนโยบาย จากกองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา ให้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการเรียนการสอน ทั้งการจัดฐานกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง จัดตกแต่งทางเดิน ภายในสถานศึกษา ให้เป็นระเบียง หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดธนาคารแห่งการออม สร้างวินัยการ อดออม และหลักของการพอเพียง  วาดภาพ แนวคิด และพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ  ของพระองค์  ตามอาคาร สถานที่ ภายในโรงเรียน  และ ให้นักเรียน ถอดความรู้จากบทเรียนที่ได้ ในแต่ละคาบวิชา ไปว่า จากที่ทำการเรียนการสอนในคาบวิชาไปแล้วนั้น สามารถปรับ หรือประยุกต์ แปลงเป็นตามหลักศาสตร์แห่งพระราชา ในหัวข้อไหน ๆตามความคิดของนักเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ปลูกฝังให้นักเรียน สามารถนำหลักคำสอนศาสตร์แห่งพระราชา ไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อไป อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นต้นแบบและได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพอเพียง มาในปะการศึกษาที่ผ่านมา

สัมภาษณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563