นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดโรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีความรู้ มีวินัย มีความปลอดภัย และ ลดอุบัติเหตุ
ที่..โรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา ได้จัดงานพิธีเปิดโรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์ โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การเปิดโรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์   พร้อมมี  นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสันต์ศักดิ์ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนักการเมืองท้องถิ่น  เข้าร่วมกันแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยาน   เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนมากยังขาดทักษะ ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ  ขาดจิตสำนึกในการขับขี่อย่างถูกวิธี ขาดความปลอดภัย ขาดวินัย และ ละเลยการปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งคัด  นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน ได้ร่วมเปิดโรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์  โดยได้ใบรับรองจากกรมขนส่งทางบก พร้อมเปิดหลักสูตรการสอนขับรถยนต์  และ หลักสูตรการอบรมและทดสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ (จำนวนการอบรม 15 ชั่วโมง) วิชาการฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ ตามสภาพถนนจริง โดยจะได้รับใบรับรองจากโรงเรียน และนำใบรับรองไปขอรับใบอนุญาตขับขี่ จากทางขนส่งจังหวัดชลบุรีได้  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ของใบอนุณาตขับขี่จำนวนมาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางราชการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ทางกรมขนส่งจึงเห็นสมควรมอบหมายให้โรงเรียนสอนขับรถ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ได้รับสิทธิในการออกหนังสือรับรองการเรียน เพื่อใช้ประกอบในการขอรับใบอนุณาต หรือ ต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่  เบอร์ 033-045-726 หรือ 083-8333-233 ได้ทุกวัน

สัมภาษณ์  นายอาทิตย์  กลิ่นสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563