ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแล เด็ก และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
นายสมเจตน์ เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้เลี้ยงเด็ก เพื่อพัฒนาตนเองและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คณะครู ผู้ดูแลเด็ก จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตามุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกาน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซ้ำซาก เข้าร่วมโครงการ ภายใน จัดให้มีกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ จาก อาจารย์ชวนชม ใจชอุ่ม  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมุ่งหวังพัฒนาในด้าน จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้กับครู และผู้ดูแลเด็ก กิจกรรมและโครงการ ครั้งนี้จัดขึ้น เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม ก่อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการ จะนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง ที่จะเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์หน้า พร้อมๆกัน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563