วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่พลาดหวังจากสถานศึกษาที่ตั้งใจไว้ พร้อมเปิดการเรียนการสอน ระดับ ป.ว.ส. เป็นปีแรก
นางพัชณีย์ สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะ ศึกษา ศรีราชา เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ยังคงเปิดรับสมัคร นักเรียนในระดับ ป.ว.ช 1-3 ทุกสาขาวิชา พร้อมได้รับอนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดการเรียนการสอน เพิ่มเติม ในระดับ ป.ว.ส 1-2 เป็นปีแรก โดยได้ในระดับ ป.ว.ส. นั้นทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา ได้รับการทำทวิภาคี จากเครือข่าย ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ ในการส่งนักเรียนออกไปประกอบวิชาชีพ หรือฝึกงานโดยตรงกับเครือข่าย  สามารถเรียนไป ทำงานไปได้ จนจบการศึกษา ไม่เป็นภาระครอบครัว และยังสามารถนำ อาชีพที่ได้รับโอกาส จากเครือข่าย ต่อยอดและไต่เต้า ในองค์กรของเองได้ในอนาคต เหมือน รุ่นพี่ๆ  ที่ประสบความสำเร็จไปแล้ว ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา ยังคงเปิดรับ และขยายโอกาส นักเรียน ที่พลาดหวังจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ ให้มาสมัครเรียน เป็นทางเลือกได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลา เสียโอกาส และเป็นไปตามกำหนดอายุวัย ในการศึกษาเล่าเรียน ตามกำหนดของกระทรวง หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ นำบุตรหลานมาเข้าเรียนในระดับชั้นต่าง ๆที่ เปิดทำการเรียนการสอน สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดการสมัคร เข้าเรียนได้ที่ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา ในวันและเวลา ราชการ

สัมภาษณ์   นางพัชณีย์ สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะ ศึกษา ศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563