สถานศึกษาในเขตตำบลบางพระจัดกิจกรรม พาเด็กไป ทำบุญ เวียนเทียนตามวัดต่าง ๆใกล้สถานศึกษา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ที่วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี   คณะครู และ นักเรียนทั้งชาย หญิง ในแต่ละระดับชั้น ของสถานศึกษา ต่างๆ ในเขตตำบลบางพระ พานักเรียน ของตน มาจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา   เพื่อให้เป็นการสอดคล้องตามหลัก คำสอนของพระพุทธศาสนา  ในสาระวิชา พระพุทธศาสนา และเป็นการ กล่อมเกลาจิตใจ ให้เด็ก  เยาวชน ในทุกระดับชั้น ให้ประพฤติปฏิบัติ ตน ให้เป็นคนดีต่อสังคม สืบสานประเพณีที่ดีงาม ให้อยู่คู่ คนไทย คนพุทธ ต่อไป   กิจกรรมดังกล่าว คณะครู จะพานักเรียนของตน เดินทางมาจาก สถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตตำบลบางพระ จนมาถึงวัด พร้อมร่วมกันเดินเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา  ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดกันมา พร้อมทั้งสั่งสอนให้นักเรียน รู้จัก พุทธประวัติ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา  การประพฤติตนเป็นคนดี และอยู่ในหลักศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563