เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มศักยภาพสมาชิก เข้าสู่ระบบการดูแล และประเมินแบบ ADL
เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรไทยทั้งหมด 64.5 ล้านบาท เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น อยู่ 9.4 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน คาดว่าปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  ดังนั้นเทศบาลตำบลบางพระ จึงได้จัดตั้งโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มศักยภาพสมาชิก เข้าสู่ระบบการดูแล และประเมินแบบ ADL หรือ แบบประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิต ผู้สูงอายุ 10 ประการ อาทิ การเลือกรับประทาน สุขภาพร่างกายแบบมวลรวม สุขภาพจิตใจ และ ภาวะอาการโรคป่วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพึงที่มีการเปลี่ยนแปลงของทางด้านร่างกายอย่างชัดเจน เช่นกลุ่มผู้สูงอายุเริ่มเสื่อมชราลง ประสิทธิภาพร่างกายทำงานช้าลง ผู้พึ่งพึง เช่นคนพิการ เกิดภาวะทุพพลภาพ  และส่งผลต่อสภาพจิตใจ ในการดำรงชีวิต  โครงการดังกล่าว  นอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้ สมาชิก อสม. แล้ว จะมีการนัดหมายลงพื้นที่ออก เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จนครบทุกชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางพระ ตามหลักการประเมินผู้ป่วยแบบขั้นสูง ADLสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563