นายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)อบต.บ่อวินรุ่นที่6ประจำปี 2561
นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)รุ่นที่6ประจำปี 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.บ่อวิน แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ รวมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ประชาชน และผู้มีชื่อเสียงทางสังคม เพื่อขยายเครือข่าย อปพร. ให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ อปพร. เป็นหน่วยสนับสนุนภาครัฐที่มีความพร้อมในการรับมือ สาธารณภัย การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน เบื้องต้น ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสในการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบเครือข่ายป้องกันภัยอาสาสมัครจิตอาสาภาคประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ ประเทศไทยปลอดภัยซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรไปแล้ว สามารถปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุได้อย่างถูกวิธีตามหลักสากลต่อไป.....


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563