อบต.บ่อวิน เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครั้งที่6 ประจำปี2561 ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย ที่อาคารอเนกประสงค์อบต.บ่อวิน  นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา  มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  จำนวน 60 คน  เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เป็นอันตรายสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรงเกิดขึ้นโดยไม่สามารถป้องกันได้อยู่เสมอ ซึ่งไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน ในวันที่18-20,26-27 พฤษภาคม 2561 นี้  โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม       เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย  เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างต่างๆ  สามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ตำรวจสภ.บ่อวิน เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปรือ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อบต.เขาคันทรง ที่ได้มาร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม อฟปร . ของ อบต.บ่อวิน ในครั้งนี้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563