วัดพันเสด็จใน ได้มีสาธุชนชาวพุทธกว่า400คนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2561
 ที่วัดพันเสด็จใน หมู่4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา พระสงฆ์วัดพันเสด็จในได้นำประชาชนชาวพุทธ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีประชาชนกว่า400 คน มาร่วมกันเวียนเทียน รอบพระอุโบสถวัดพันเสด็จใน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย พระบริสุทธิคุณ”, “พระปัญญาคุณผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย พระมหากรุณาธิคุณจวบจนทรง เสด็จดับขันธปรินิพพานในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563