ชุมชนและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งที่2
    ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 นายสัญญา ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดการเข้าร่วมประชุมประชุมระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ภายใต้โครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวทางประชารัฐครั้งที่2
   
โดยมีผู้นำท้องถิ่น นำโดย นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ในท้องถิ่นตำบลบ่อวิน   คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้แทน  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกัน บรรเทาผล และจัดการกับมลภาวะทางอากาศ บนบกและพื้นดิน แหล่งน้ำจืด ที่มีผลต่อสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคง ยึดมั่นต่อการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายลดมลภาวะด้วยการลงมือปฏิบัติ การขับเคลื่อนสังคมไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนที่มีพื้นฐานจากเศรษฐกิจที่หมุนเวียน รวมทั้งการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อผลักดันตลาดและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเสริมความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชน ให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความโปร่งใสตามหลัก   ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วนรวมถึงความสุขของบุคลากรในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการชี้แนะการปฏิบัติ ต้องมีการให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน เพื่อช่วยกันลดการมีส่วนในการสร้างมลภาวะ รวมทั้งชี้แนะให้มุ่งมั่นที่จะลดมลภาวะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563