วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมชี้ให้ผู้ปกครองทราบถึง สิทธิในการศึกษาของบุตรหลานที่ได้จากรัฐบาลที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลบริหารธุรกิจ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี     ด๊อกเตอร์ สิทธิพงษ์  ภูมิภักดีพรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ  เหล่าบรรดา ผู้ปกครอง และนักศึกษา  ที่เข้าใหม่ ในระดับชั้นต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี นางพิศมัย ปั่นน้อย ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศ  นักศึกษาใหม่   พร้อม ทั้ง ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกันให้เกียรติ อย่างพร้อมเพรียง โดยทาง วิทยาลัย นั่นได้มีการชี้แจ้งถึง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของสถานศึกษา  กฎระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง ชุดนักศึกษา ระดับชั้น ต่าง ๆตามกฎของสถาบันและ หลักกระทรวงศึกษาธิการ  ชี้แนะการใช้ชีวิต และ การเข้าร่วมสังคม ร่วมกันในการศึกษา จนจบปีการศึกษา ที่ตั้งหวังไว้   แนะแนวสาระการเรียนรู้ ของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปีการศึกษา 2561 ร่วมถึง สิทธิพิเศษ ที่นักศึกษา จะได้รับการอุดหนุน จากภาครัฐ ในหลายๆด้าน อาทิ การเบิกจ่าย ชุดนักศึกษา ค่าเล่าเรียน และ อุปกรณ์ ตำรา การเรียนการสอน  ให้นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบ สิทธิ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ร่วมถึงแสดงความโปร่งใส ในการบริหาร การศึกษา ของทางวิทยาลัย  โดยมีอาจารย์ของแต่ละสาขา แต่ละชั้นปีการศึกษา จะคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงคอยสั่งสอนให้ข้อมูลกับนักศึกษาใหม่อีกทางหนึ่งในช่วงเปิดภาคเรียน ที่ปีนี้นั้น มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมศึกษา กว่า 1,000 คน ทั้ง 5 สาขาวิชา ที่เปิดสอน อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ในชีวิตและทรัพย์สิน ถึงโครงการก่อสร้างสะพายลอย ข้ามถนนสุขุมวิท ให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนได้ใช้ร่วมกัน ในการสัญจรไปมา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563