สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จัดงานสามัคคีไหว้หัวหมู 1,198 หัว เพื่อเสริมสิริมงคลโดยมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปคนละ 1หัว
 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมืองพร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ร่วมพิธีผู้ไหว้หัวหมูจำนวน 1,1198 หัวเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดชลบุรี และสมาคมชมรมผู้เลี้ยงสุกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ถือฤกษ์วารดิถีศรีศุภมงคลตามวันก่อตั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดงานพิธีไหว้ครูพร้อมกันทั่วประเทศไทย โดยใช้ชื่องานว่า สามัคคีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคล

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการไหว้หัวหมูใน 6 ภูมิภาคจำนวน 4,247 หัวหมู ประกอบด้วยภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ศาลากลาง จำนวน 1,198 หัว(มากที่สุด) ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 499 หัว ภาคตะวันออกเฉียง เหนือที่จังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จำนวน 402 หัว ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี บริเวณศาลหลักเมือง จำนวน 400 หัว ภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จำนวน1,189 หัว ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) จำนวน 559 หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจและเสริมความเป็นสิริมงคลในอาชีพ เพราะช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกิดวิกฤตราคา ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเลิกกิจการไปกว่าร้อยละ 20 จึงจัดพิธีไหว้หัวหมูเพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วไทย 6 ภาค ในครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารโปรตีนจากสุกรของไทยแล้ว เกษตรกรประสงค์ให้รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรปศุสัตว์ไทย ความเป็นอยู่ของสังคมไทย ตลอดจนอาชีพการเกษตรไทย ที่เป็นสัมมาชีพของคนไทยกว่า 25% ที่ทุกภาคส่วนของไทย ทั้งรัฐบาลไทย และเอกชนไทยต้องร่วมกันพัฒนาผลักดัน และปกป้องอาชีพ เพื่อเป็นเสาหลักเศรษฐกิจคู่กับประเทศไทย ให้เป็นอาชีพตกทอดต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน จึงขอให้รัฐบาลไทยร่วมสนับสนุนและพัฒนาให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563