เทศบาลตำบลบางพระขานรับนโยบายจังหวัดชลบุรีส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ทุกวันอังคาร ในวันทำงาน เพื่อสืบสานมรดกไทย มรดกโลก
 นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาล ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป รู้จักการสืบสานอนุรักษ์ มรดกไทย ในแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของไทย ที่เป็นมรดกโลก ส่งเสริมการศึกษา ในวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ชาติไทย ร่วมทั้งการแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค ตามแล้วแต่กาลเทศะ  ทางจังหวัดชลบุรีได้รับนโยบายจากรัฐบาล และ ลงมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือ และปฏิบัติ ตาม คำสั่ง เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไทย อีกทั้งยังตรงกับสัปดาห์ วันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันล้าน วันพระราชสมภพ 2 เมษายน ของทุกปี และ เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีความสำคัญ ของชาวไทย มีเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย การที่ประชาชน คนรุ่นใหม่ จะหันมาให้ความสำคัญในความเป็นไทย ถือว่าเป็นเรื่องดี และเหมาะสม  ซึ่งนโยบายดังกล่าว จึงได้ขอความร่วมมือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ทั่วไป ให้ร่วมกันแต่งกายในชุดเสื้อผ้าไทยย้อนยุค ในทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นวันทำงาน และหากหน่วยงานภาคเอกชน ใดที่เห็นสมควร ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ร่วมกับภาครัฐได้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย และสนับสนุนผ้าไทย

สัมภาษณ์    นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563