กองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา ชี้แจ้งสิทธิผู้ปกครองนักเรียนที่ควรได้รับอุดหนุนจากภาครัฐ ในการเลือกซื้อ เครื่องแบบนักเรียน ในสังกัดเทศบาล
นายจิระ จักรกะภาพ รองนายกฝ่ายการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ทั่ว 4 แห่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม และ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา นักเรียนทุกคนที่ศึกษาในสังกัดนี้ มีสิทธิรับเงินอุดหนุน ในการใช้สอยเลือกซื้อ เครื่องแบบนักเรียน จากภาครัฐ ทุกราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และ การเปลี่ยนแปลง ระดับชั้นการศึกษา ของนักเรียน ที่มีต้นทุน ในการเลือกซื้ออุปกรณ์การศึกษาใหม่หมด โดยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดสรร งบประมาณ จากภาครัฐ ออกดังนี้ นักเรียนที่ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา จะได้รับชุดนักเรียน และ ชุดพละศึกษา รองเท้า และถุงเท้า ฟรี จำนวน 3 ชุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา ผู้ปกครองต้องยินยอม จ่ายเครื่องใช้ ส่วนตัว และชุดนักเรียนเอง แต่ได้สิทธิโครงการอาหารกลางวันฟรีตลอดการศึกษา ส่วนนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา ในสังกัด รับคนละ 300 บาทต่อปี ประถมศึกษา รับคนละ 360 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาทต่อปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับคนละ 500 บาท ต่อปี เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อชุดนักเรียน และนำใบเสร็จ มาเบิกจ่ายเงิน ส่วนนี้ได้เมื่อเปิดภาคเรียน หากมีข้อสงสัยให้ผู้ปกครองสามารถสอบถามไปที่โรงเรียนในสังกัดบุตรหลานเรียนอยู่


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563