องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จัดงานวันผู้สูงอายุส่งเสริมประเพณีดีงาม พร้อมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มผู้ร่วมงานนายมะลิ กลั่นด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง พร้อมด้วยสมาชิก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุ ขึ้นโดยทางคณะผู้บริหารเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีอยู่ในพื้นที่จำนวน 300 คน ในพื้นที่ นั้นเป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ประกวดปิดตาตีปี๊บ ประกวดเทพีสงกรานต์ผู้สูงอายุ มีการจัดแจกรางวัล เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ แจกเสื้อลายดอก ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำปี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข สนุกสนาน ในเทศกาลสงกรานต์ และให้มองเห็นว่าแม้จะสูงอายุอยู่ก็ยังมีภาครัฐให้ความใส่ใจดูแล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างนิสัยแก่บุตรหลานให้มีความกตัญญูกตเวทีและให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งภายในงานผู้สูงอายุที่ไม่ได้พบกันมานานก็จะได้พบกันพูดคุยกันสอบถามเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน ซึ่งภายในงานได้มีนายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  และนายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563