เริ่มแล้ว งานสงกรานต์ศรีมหาราชาประเพณีกองข้าวศรีราชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโบราณให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนชาวไทย และต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของชุมชนในท้องถิ่นให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันเมื่อเวลา 19.00น. วันที่ 19 เมษายน 2561  ที่สวนสุขภาพเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานสงกรานต์ศรีมหาราชาประเพณีกองข้าวศรีราชา ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานในครั้งนี้
        
นายธานี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีกองข้าว ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งในหลายอำเภอของจังหวัดชลบุรี มีการจัดงานดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดหมายกันนำสำรับกับข้าว พร้อมอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกัน แล้วเชิญภูตผีปีศาจทั้งหลายมากินปีละครั้ง
     
พร้อมเชื่อว่า ภูตผีจะไม่ทำอันตรายชีวิตครอบครัว และทรัพย์สินของตนเอง หลังพิธีเซ่นไหว้ชาวบ้านก็จะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน มีการร้องรำทำเพลง การละเล่นสนุกสนาน หลังจากรับประทานเสร็จทุกคนจะไม่นำอาหารที่เหลือกลับบ้าน แต่จะทิ้งไว้เพื่อเป็นทานแก่สัตว์
      
นายธานี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้เลือนหายไป เหลือแต่ที่อำเภอศรีราชาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงมีการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และเหนียวแน่น และยิ่งใหญ่จนกลายเป็นประเพณี และเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองศรีราชา โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-21 เมษายนของทุกปี
     
  สำหรับในปีนี้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ หลังเทศบาลเมืองศรีราชา ก่อตั้งมาครบ 70 ปี และครั้งนี้ มีการแสดงบนเวทีถึงประวัติความเป็นมาของเมืองศรีราชาด้วย จากลูกหลาน และชุมชนต่างๆ ของชาวเมืองศรีราชา มีการแสดงม่านน้ำพร้อมแสงสีเสียง และพลุหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้ชมอย่างเต็มที่
    
  ด้าน นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   กล่าวว่า ประเพณีกองข้าวเป็นประเพณีที่ชาวศรีราชาอนุรักษ์ และสืบทอดกับมาตั้งแต่โบราณ และสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ร่วมกันปฏิบัติต่อๆ กันไป เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมให้ประเพณีกองข้าวอำเภอศรีราชา ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยทั่วไป และยังปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน ได้ซาบซึ้ง หวงแหน เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของชาติ ทะนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมที่ดีของบรรพบุรุษไทย
        
ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ งานประเพณีกองข้าว ได้รับเกียรติบัตรประเภทประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากิน และสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยประเภทกีฬาพื้นบ้านมวยตับจาก
        
ภายในงานนั้นยังมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เช่น รำวงย้อนยุค การแสดงจำอวด การบรรเลงเพลงพื้นบ้าน ลูกทุ่งลีลาศ ดนตรีไทยประยุกต์ กีฬาพื้นบ้าน ยังมีซุ้มอาหารไทยคาวหวาน และซุ้มอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนในเขตเทศบาลจำหน่ายในงานด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นการควรกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน คาดเงินสะพัดหลายสิบล้านบาทสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563