โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีจัดงานวันสถาปนากาชาดไทย กาชาดโลกที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี  นายแพทย์นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ ฯ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากาชาดไทย และวันกาชาดโลก 125 ปี สภากาชาดไทย และ 155 ปี กาชาดโลก  เนื่องด้วยวันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย และวันที่ 8 พฤษภาคม เป็นวันกาชาดโลก ซึ่งเป็นวันคล้าย วันเกิดของนายอารี ดูนังค์ ผู้ให้กำเนิดกาชาด เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ให้กำเนิด งานกาชาดไทย ในปีนี้สภากาชาดไทย มีอายุครบ 155 ปี โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย รวมทั้งยังเป็นองค์การกุศลด้านมนุษยธรรม มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ ในการดูแลสุขภาพประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม ขึ้นภายในงาน ปีนี้ อาทิ นิทรรศการ ประวัติสภากาชาดไทย กิจกรรมงานสภากาชาดไทย ประวัติกาชาดโลก  การให้บริการงานด้านสุขภาพกับประชาชน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำด้านสุขภาพช่องปากและฟัน บริการนวด คอ บ่า ไหล่  พร้อมแจก อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้านสุขภาพ ให้กับ ผู้ป่วย และประชาชนที่มาใช้บริการงานโรงพยาบาล ในวันนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563