เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประสานผู้นำท้องถิ่นตำบลบ่อวินให้แจ้งประชาชนในการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้หมา-แมว สกัดโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                       
                 เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ได้นำสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีน ที่วัดสันติคีรี ม.3 ต.บ่อวิน  เพื่อสกัดกั้นโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศในเวลานี้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ในการนำสุนัข และแมวมาฉีดวัคซีนจำนวนมาก
                
 นายอรัญ เส้นเศษ หัวหน้างานสัตวแพทย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า งานสัตวแพทย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จะเร่งลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้คลอบคลุมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ควบคู่กับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข และแมว ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะมีการทำประวัติการฉีดวัคซีน และใบรับนัดฉีดวัคซีนในครั้งต่อไปด้วย โดยทางทีมสัตวแพทย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ออกฉีดวัคซีนตั้งแต่ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 หรือตลอดทั้งหน้าร้อนนี้ ซึ่งในวันนี้นายประเทือง แสงเพลิง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.บ่อวิน ก็ได้ประสานงานไปยังประชาชนในชุมชนต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่นำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนแล้วจะมีการทำประวัติการฉีดวัคซีน และใบรับนัดฉีดวัคซีนในครั้งต่อไปด้วย ซึ่งมีผู้มาใช้บริการประมาณ300ราย เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของสัตว์เลี้ยงในบ้านไม่ต้องการให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังระบาดอยู่ในหลายจังหวัดเวลานี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563