ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดงานวันผู้สูงอายุเขตอำเภอเมืองชลบุรีมีผู้สูงอายุ 3000 คนเข้าร่วมงาน นับเป็นงานที่รวมผู้สูงอายุมากที่สุดของเมืองชลบุรี อายุรวมกันกว่า 1000 ปี
วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนชลราษฏรอำรุง(ชลชาย) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดโครงการบ้านสวนห่วงใย ใส่ใจผัสูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีนายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานในวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชัยเดช ชิตวิเศษ นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ มีผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวนกว่า 3000 คน อายุรวมกันกว่า 1000 ปี เข้าร่วมงานในวันนี้

โดยนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบ้านสวนในวันนี้ซึ่งเห็นว่ามีผู้สูงอายุมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทำให้เห็นว่าการจัดงานในวันนี้มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขไม่คิดว่าตนเองถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากผุ้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ นอกจากนี้ในการจัดงานในวันนี้ตนเองในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะมีอายุเกือบ 100 ปีสุขภาพยังแข็งแรง เป็นที่น่ายกย่องที่ได้เห็นผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นการรวมตัวของผู้สุงอายุเป็นจำนวนมากที่สุด รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยให้คงอยู่สืบต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563