นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก
ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก นายวิทยา คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ สมาชิกอบจ.ชลบุรี ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก นำโดยนายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก นายกษฤษะ แจ้งเจริญ รองนายก อบต.หนองข้างคอก นายกิตติพร เสียงเพราะ ปลัด อบต.หนองข้างคอก พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานกว่า 900 คน

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานชาวตำบลหนองข้างคอกได้นึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุรวมทั้งสืบสานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็พร้อมที่ช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่นดูแลบุตรหลาน ช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆตามกำลังที่ทำไหว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของครอบครัวไทยมาแต่ดั้งเดิมหล่อหลอมความรัก ความเคารพแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563