เทศบาลตำบลเสม็ดจัดงานวันผู้สูงอายุโครงการผู้สูงอายุไทยมีสุข ประจำปี 2561 โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมงานเป็นจำนวนมากวันที่ 15 เมษายน 2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี นายยุทธนา สุภาภรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายวินัย พ้นภัยพาล กำนันตำบลเสม็ด พร้อมด้วยนายสุเมธ ไพสิฐเศวต รองนายกเทศมนตรี นางเบญจวรรณ์ สุวานิชย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดโครงการชุมชนใส่ใจผู้สูงอายุไทยมีสุข ประจำปี 2561 โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสม็ดเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โครงการชุมชนใส่ใจผู้สูงอายุไทยมีสุข ประจำปี 2561 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุในพื้นที่แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างให้ครอบครัวแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ทุกคนจารีตประเพณีรักษาวัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณสืบทอดต่อกันมา ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขเมื่อเห็นลูกหลานให้ความสำคัญ โดยภายในงานในวันนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ ขอพรจากผู้สูงอายุ มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563