ทีมฟุตบอลจาก 16 หน่วยงาน ร่วมประชุมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครั้งที่ 2 ที่  ห้องประชุมกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ นาวาโทประยูร  อาษานอก ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 เป็นประธานในประชุม ชี้แจงกฎ กติกา และวัตถุประสงค์ในการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนจากทีมฟุตบอลทั้ง 16 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งการแข่งขันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรักและสามัคคีของหน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ที่ต้องมีการทำงานที่สัมพันธ์เชื่อโยงกัน เน้นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่ได้ถือผลแพ้ ชนะเป็นสำคัญ โดยหลังการประชุมได้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน มีดังนี้ สายเอ ทีมเกษตรบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ ซีพีเอฟ และสรรพสามิต สายบี ทีมชลประทาน ไฟฟ้าศรีราชา ไทยออยล์ และสถานีตำรวจภูธรศรีราชา สายซี ทีมประปาศรีราชา ทีมกีฬาจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรแสนสุข และทีมกองพันต่อสูอากาศยานที่12 สายดี ทีมอำเภอศรีราชา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รวมทีมร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม  โดยจะทำการแข่งขันสัปดาห์ละ 3 วัน ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2561 และจะมีการแข่งขันเปิดสนามในวันที่ 9 พฤษภาคม นี้ ณ สนามฟุตบอลกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563