สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อน Safety Thailand   จังหวัดชลบุรี และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบกิจการ ที่ผ่านการตรวจมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลาง และขนาดย่อม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  เนื่องด้วยกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว กระทรวงแรงงาน เล้งเห็นความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปแรงงานภายใต้โครงการ Safety Thailand   เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และปลูกจิตสำนึก ให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั่งนี้ มีหน่วยงานทั่งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 250 แห่งมาร่วมเดินขบวนรณรงค์ ความปลอดภัยในการทำงาน กันอย่างคึกคักสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563