คณะกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เกาะสีชัง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนบกและในทะเล เตรียมเป็นพื้นที่โมเดลในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเห็นปัญหาอย่างชัดเจน หากทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขที่ไหนในประเทศแล้ว
พลเรือเอกวีระพันธ์  สุขก้อน  ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภานิติบัญญัติ  พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  โดยมีนายเชาวลิตร  แสงอุทัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ,นายกิตติพงษ์ กิติคุณ  นายอำเภอเกาะสีชัง ,นายดำรงค์  เภตรา   นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ,หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ,กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้  เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษจากการขนถ่ายสินค้าทางทะเลและแนวทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าบริเวณทะเลเกาะสีชัง  ซึ่งเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการขนถ่ายสินค้าเทกอง และ ขยะจากเรือสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งจากการร่วมประชุมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า การแก้ไขปัญหายังไม่ดีเท่าที่ควร

นอกจากนั้นจะต้องให้เจ้าของบริษัทที่ขนส่งสินค้าและเจ้าของเรือที่มีเป็นจำนวนมาก จะต้องเข้ามารับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะและฝุ่นละอองในการขนถ่ายอย่างจริงจัง

พลเรือเอกวีระพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  ในแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยตรง  คือ กรมเจ้าท่า  โดยจะปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ และหากในพื้นที่ดำเนินการไม่ได้ก็ต้องประสานกับอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อเกิดความชัดเจน เพราะในอนาคต เกาะสีชังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และจะมีเรือสินค้าเพิ่มขึ้น   ดังนั้นจึงต้องดูแลปัญหาต่างๆให้เรียบร้อย

ที่ผ่านมามีบริษัทเอกชน รับกำจัดขยะจากเรือสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีเรือสินค้าบางลำหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ดูแลควบคุมอย่างจริงจังหรือปล่อยปละละเลย  ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พลเรือเอกวีระพันธ์  กล่าวว่า  ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ประชาชนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานรัฐก็ต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นท่าเรือ ที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศทั้งสินค้าส่งออกและนำเข้ามูลค่ามหาศาล โดยควรจะต้องนำรายได้บางส่วนมาดูแลปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ควรใช้พื้นที่เกาะสีชัง เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เพราะเห็นปัญหาอย่างชัดเจน จากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการขนถ่ายสินค้า หากแก้ที่เกาะสีชังไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศแล้ว  ดั้งนั้นจะต้องทำให้ได้ พลเรือเอกวีระพันธ์  กล่าว
    
ด้านนายดำรงค์  เภตรา  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง   กล่าวว่า การลงพื้นที่คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภานิติบัญญัติ  นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่จะมาติดตาม เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทะเล ทั้งการขนถ่ายสินค้าที่เกิดมลภาวะจากฝุ่นละออง และขยะจากเรือสินค้า  ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจากเรือสินค้าที่เข้ามาใช้เขตท่าเรือและจอดทอดสมอ ปีละ 100 กว่าล้านบาท  โดยควรแบ่งรายได้ประมาณ 20-30 % มาฟื้นฟู ในเรื่องธรรมชาติ ,ประมงพื้นบ้าน เพื่อประชาชนและเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563