ศูนย์บริการสาธารณะสุขเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมดูแลช่องปาก และฟันแท้ ให้กับเด็ก โดยการหยอดฟลูออไรด์ เคลือบฟันผุที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรม ดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันแท้ ให้กับเด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้เด็กเล็ก ตระหนักถึง ความสำคัญของการแปรงฟัน การดูแลสุขภาพช่องปาก และฟัน  ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย  เพื่อสุขภาพช่องปาก และฟันที่ดี แข็งแรง   ให้เหมาะสมกับช่วงอายุวัย ภายในจัดให้มีการ  สอนวิธี    ขั้นตอน การแปรงฟันอย่าง ถูกวิธี กับทางผู้ปกครอง  ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน เบื้องต้น พร้อมเคลือบสารฟลูออไรด์ ในฟันแท้  เพื่อป้องกันฟันผุ ให้กับเด็ก และมอบ แปรงฟัน สีสันสวยงาม ให้เด็กเป็นของขวัญ สร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กในการพบแพทย์ทำฟัน  และสามารถนำ ของแจกกลับไป ใช้ ที่โรงเรียน และ บ้านของตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผู้ปกครองท่านใน ที่มีบุตรหลาน ในเขตตำบลศรีราชา หรือใกล้เคียง สามารถเข้ารับการบริการ ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาราชการ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563