เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะอันตรายในชุมชนนายชรัส สุวรรณ  รองนายกเทศตรีเมืองศรีราชา  พร้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการจัดการขยะอันตราย  ประจำปีงบประมาณ 2561  ให้กับ ตัวแทน และ คณะกรรมการชาวชุมชน และ สถานศึกษา ในเขตเมืองศรีราชา  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการคัดแยกขยะ การจัดการขยะรีไซเคิล และการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะ ชุมชน อีกส่วน เทศบาลเมืองศรีราชา มีพื้นที่ติดอยู่กับชายฝั่งทะเล ขยะมูลฝอยบางส่วน อาจถูกพัดพามาจากทางทะเลด้วย ซึ่งทางเทศบาล เองเชื่อว่า โครงการนี้ ผู้เข้าร่วม จะนำองค์ความรู้กลับไปใช้ในการคัดแยกขยะในภาคครัวเรือน และ เผยแพร่ต่อ ลูกบ้าน ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ ร่วมกันต่อไป โดยมีองค์ความรู้ และ ทัศนคติดี ๆ ในการคัดแยกขยะอันตราย ให้กับชาวชุมชน ให้ตระหนักถึงปัญหา ขยะภายในครอบครัว และ ชุมชน ที่ตนเองอาศัยอยู่
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563