เทศบาตำบลบางพระ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปิดโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริการ และกองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลบางพระ เปิดโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพระ และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร  จัดขึ้น เพื่อให้ กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหา ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม ให้อยู่บ้านเพียงลำพัง ขาดการดูแล การเอาใจใส่ จากลูกหลาน ให้ได้ รับการรักษาอย่างถูกต้อง  ให้ได้รับการช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ถูกทอดทิ้ง สนองนโยบาย ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 100 ปี ที่ทางอำเภอศรีราชา จัดขึ้น อย่างสอดคล้อง มี ประสิทธิภาพ ในระดับท้องถิ่นของตนเองได้  ภายในได้รับความร่วมมือจาก  เจ้าหน้าที่แพทย์ สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร  นำเครื่องมือทางการแพทย์ เทคนิค การดูแลผู้สูงอายุ  และ ผู้ป่วยติดเตียง ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ การให้อาหาร การดูแลความสะอาดร่างกาย การจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทาน ตามระยะเวลา และประเภทของโรค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ กับคนในครอบครัว และชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบันเขตตำบลบางพระ กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563