วัดเขาคันทรง จัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณ  ศาลาปฏิบัติธรรม  วัดเขาคันทรง  ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พระมหาวีระธรรมเตโช เจ้าอาวาสวัดเขาคันทรง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร  บวชเนกขัมมะ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พ.ต.อ.พิสิฏฐ์  โปรยรุ่งโรจน์ รองผู้บังคับการจังหวัดชลบุรี  ประธานกรรมการจัดงานกล่าวว่า  การจัดพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน 2561,   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนนักเรียนใช้เวลาว่างห้วงหยุดภาคเรียนได้ศึกษาธรรมะ  ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  เกมส์  อบายมุข  และเป็นการตอบแทนคุณบิดา  มารดา  ครู  อาจารย์  ผู้ปกครอง  และผู้มีพระคุณ  โดยมีนักเรียนชายเข้าร่วมบรรพชาสามเณร  จำนวน  35 คน,    และทำการบวชระหว่างวันที่ 25  มี.ค. 9 เม.ย. 2561


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563