ชาวบ้านตำบลบ่อวินร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อระฆังเนื้อสำริดให้กับวัดพันเสด็จใน เพื่อให้พระใช้ตี เวลาลงสวดมนต์ และทำวัตรเช้า เย็นเมื่อเวลา19.00น.(4มี.ค.61)ที่วัดพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ทางวัด โดยพระครูสุภัทรธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน และ พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดได้จัดพิธีหล่อระฆังเนื้อสำริด โดยนายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา รวมถึงผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ และชาวตำบลบ่อวินร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้างระฆัง สำริด โดยมีขนาด 150คูณ50 เซนติเมตร  โดยทางวัดจะนำไปแขวนไว้ที่หอระฆังแทนอันเดิมที่ชำรุดแล้ว จึงสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้พระใช้ตี เวลาลงสวดมนต์ และทำวัตรเช้า เย็น   ระฆัง เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ถึงความตรงเวลาของหมู่คณะ ทำให้หมู่คณะที่อยู่ร่วมกันมีระเบียบวินัย ระฆังจึงเป็นของสำคัญจำเป็นสำหรับวัด เพื่อที่เป็นสัญญาณให้พระภิกษุสามเณรทำวัตรสวดมนต์ ทำสังฆกรรม ระฆังจึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นจึงมีผู้นิยมสร้างกันเป็นจำนวนมาก เพราะการสร้างยังได้อานิสงส์ในด้านชื่อเสียง เกียรติยศ อันโด่งดังเป็นที่รู้จักของมหาชน การได้ร่วมกันหล่อระฆังหลวงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ก็จักได้รับอานิสงส์มากมายหลายประการ คือ ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว และที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า จะมีเสียงดังก้องกังวานไพเราะประดุจนกการเวกซึ่งก็ได้มีประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธีหล่อระฆังกับทางวัดพันเสด็จในในครั้งนี้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563