อบจ.ชลบุรี จัดฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น “หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม”วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น “หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม” ระหว่างวันที่ 19 – 30 มีนาคม 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพ และมีรายได้สูง พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งยังสอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดชลบุรี “จักรสานดี”อีกด้วยจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีทีมงานวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563