ปราจีนบุรี หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0คว้ารางวัลการประกวดแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์
วันนี้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ เอไอเอสและสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แสดงความยินดีกับ รพ.สต.โคกไม้ลาย และรพ.สต.บางเตย จังหวัดปราจีนบุรีคว้ารางวัดีเด่นระดับจังหวัดในโครงการ"ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์"ตอบโจทย์โยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุคต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนพร้อมก้าวสู่ อสม.4.0 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เอไอเอสภายใต้แนวคิด"Digital for thais"

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าฯกล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพในทุกภาคส่วนของประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสน์ของจังหวัดปราจีนบุรีและเกิดผลต่อประชาชนนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สาธารณสุขจังหวัปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล โดยเพิ่มทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปประยุคต์ใช้ในการดูแลวาธารณสุขชมชน ซึ่งหากเรานำเทนโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนเท่ากับช่วยลดต้นทุนของประเทศให้ลดลงการทีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและติตใจของประชาชนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้าน

นายประวิตร จิตรปัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานปฎิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสหรือเอไอเอส กล่าวว่าน่ายินดีอย่างยิ่งที่รพ.สต.โคกไม้ลาย และรพ.สต.บางเตย จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดในโครงการ"ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์" ซึ่วเอไอเอสได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) และกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานของสาธารณสุขชุมชนให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายสมหมาย ปราณีสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง กล่าวว่ารู้สึกดีใจกับรพ.สต.และทีมงานอสม.ในพื้นที่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

นายณัฐวุฒิ นามวงษ์ผอ.รพ.สต.โคกไม้ลายกล่าวว่า รู้สึกดีใจเช่นกันที่เจ้าหน้าที่และอสม.ได้รับรางวัลดีเด่นะดับจังหวัดจะพัฒนาและฝึกฝนต่อไปและให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ นส.วัญเพ็ญ โถทอง รองประธาน อสม.โคกไม้ลายได้กล่าวว่าดีใจที่ทีมอสม.ได้รับรางวัลดีเด่นจะตั้งใจทำงานมากขึ้นและเป็นกำลังใจให้อสม.ทุกๆคนตั้งใจทำงานเพื่อสังคมซึ่งประชาชในหมู่บ้านเป็นญาติเรา...

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563