ลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชา รุ่นที่ ชบ.383 รุ่น8821/2 ร่วมพิธีปิดการอบรมและรับมอบผ้าผูกคอพระราชทานที่วัดพันเสด็จใน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและรับมอบผ้าผูกคอพระราชทาน ชาวลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชา ได้มีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญผ้าผูกคอพระราชทาน จากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ไปยังค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ.วัดพันเสด็จในจากนั้นจึงได้มีพิธีปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอศรีราชา รุ่นที่ ชบ.383 ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 23 – 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นเวลา 4 คืน 3 วัน จำนวน 328 คนซึ่งกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่ สรรสร้าง ให้พี่น้องชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อกัน ด้วยวิธีการ กระบวนการหมู่พวก และกระบวนการกลุ่ม การสร้างเสริมระเบียบวินัย ทำให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่นในอนาคต และพัฒนาจิตใจในการเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรในการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่กำหนด จะได้รับของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 อย่าง ได้แก่ ผ้าผูกคอ หัวรัดผ้าผูกคอ หน้าเสือ วุฒิบัตร และบัตรประจำตัวสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563