สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้วันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี คนที่1 นายประเสริฐ กลิ่นชู อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี คนที่ 4 นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานุการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวะระในการประชุมจำนวน 3 เรื่องประกอบด้วยการประชุมแจ้งยอดสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันมีสมาชิก ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 139 ชมรม การประชุมการส่งนักกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 โดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 575 คน ออกเดินทางจากจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 15 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ทำการประชุมการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ในรอบตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 3-13 พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดจันทบุรี และการประชุมเรื่องโครงการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563