โครงการบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 11 ฟรี!! น้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี#วัดเขาพุทธโคดม (ส่วนบน) 🎉🎉

🎁ได้จัดบรรพชาสามเณร และอุปสมบทพระภิกษุภาคฤดูร้อน วันที่ 1-22 เมษายน พ.ศ.2561 ในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ได้เข้าอบรมการดำเนินชีวิต ตามหลักของพระศาสนา เพื่อพัฒนากาย,วาจา,ใจ เพื่อที่จะเข้าใจเข้าถึงพระสัทธรรม อย่างแท้จริง
....................................................................
🎀ในช่วงเวลาของโครงการผู้บวช จะได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนต่างๆ ตามหลักพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม โดยที่จะคัดสรรแต่เนื้อหาที่จำเป็นในยุคนี้ อีกทั้งยังแนะนำการปฏิบัติ ทั้งสมถกรรมฐาน,วิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น

--------------------------------------------
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๐๘๗-๔๔๙-๘๘๒๔, ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔
Line : ajanming
Fb : ศาลาธรรมสันติ - วัดเขาพุทธโคดม

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563