เอไอเอสสนับสนุนน้ำดื่มงานวิ่งเทรลบริเวณริมอ่างเก็บน้ำประแสร์ ครั้งที่่ 1 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง4 มีนาคม 2561 : นายประวิตร จิตรปัญญา ผู้ช่วยกรรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค
ภาคตะวันออก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้มอบหมายให้
นายสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ภาคตะวันออก เป็นผู้มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม
วิ่งเทรลบริเวณริมอ่างเก็บน้ำประแสร์ ครั้งที่่ 1ให้แก่นายมนตรี ศักดิ์พิบูลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จำนวน 2,400 ขวด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมของภาครัฐจัดหางบประมาณในการดูแลต้นไม้จำนวน 6,000 ต้น และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ณ อุทยานพอเพียง หมู่ 6 บ้านแก่งหวาย อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563