สถานีตำรวจภูธรศรีราชาปิดโครงการ D.A.R.E การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในสังคม ประจำปี 2560 ให้กับทางโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา  ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิด  โครงการ D.A.R.E เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในสังคม ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จัดขึ้นให้กับทาง นักเรียนของโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  ในระดับชันประถมศึกษา  จำนวนกว่า 500 คน ที่ผ่านการอบรม โดยมีตัวแทนนักเรียน ตัวแทนนักเรียน ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ การต่อต้านยาเสพติด มาอ่านเรียงความ ที่ชนะเลิศ เพื่อแสดงถึง จุดยืน ความเข้มแข็ง ในการต่อต้านสารเสพติด ทุกชนิด ในสถานศึกษา ซึ่งโครงการ  D.A.R.E นั่นเป็นโครงการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะปลูกฝัง ให้เด็ก และเยาวชน มีจิตสำนึก และอุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกัน ปฏิเสธแรงกดดัน ที่อาจมีอิทธิพล ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อบายมุข และสิ่งมึนเมา ตลอดทั้งให้เรียนรู้วิธีการตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว และสังคม สำหรับโครงการ D.A.R.E  นั้นถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1982 ที่สหรัฐอเมริกา และกำเนิดโครงการครั้งแรกที่ ประเทศไทย เมือปี 2542 โดยเจ้าหน้าที่ ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ.ได้ นำมาทดลองใช้โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสื่อกลางให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความสนิทสนม กับกลุ่มเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ศรีราชา และสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นแขก และมอบประกาศนีย์บัตรให้นักเรียน ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ในครั้ง
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563