โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สร้างสวนผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง สอดแทรก ความรู้ ด้านวิชาการ และการเกษตรกรรมที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมนักเรียนในระดับชั้น ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ร่วมกันจัดทำสวนผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมถึงชุมชน ได้มีส่วนร่วมในองค์ความรู้ ต่อยอดความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชน มีจิตใจเป็นสาธารณะ และ สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้เมื่อประสบความสำเร็จในโครงการ สำหรับกิจกรรมการปลูกสวนผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง นี้นั้น เป็นการร่วมกันระหว่าง ภาควิชาการสาระการเรียนรู้ และการเกษตรกรรม ในการปลูกผักสวนครัว ชนิดต่าง ๆด้วยตนเอง เพื่อนำผลผลิตที่ได้ ไปปรุงเป็นอาหารกลางวัน หรือจัดจำหน่าย ต่อไปในอนาคต ภายในแปลงผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง นั้น นักเรียน จะได้ลงมือปลูกผัก ชนิดต่าง ๆ บำรุงรักษา และดูแล ผัก ด้วยตนเอง จนสามารถเก็บผลผลิตได้ อีกทั้ง ภายในแปลงผักยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยการสอดแทรก คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตามชื่อผักชนิดต่าง ๆ ที่ปลูก ขึ้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้ การทำการเกษตร ฝึกความอดทนอดกลั่น คิด วิเคราะห์  สังเกต ในการเจริญเติบโตของผักในแต่ละวัน

สัมภาษณ์  คณะครูที่มีส่วนร่วมโครงการ สวนผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563