ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีรุดตัวสอบความสะอาดแผงค้าเนื้อสัตว์ และเครื่องเวนไหว้ ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกันออกหน่วยตรวจสอบความสะอาด ของแผงผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ และเครื่องเซ่นไหว้ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันวางแนวทางระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ค้าให้สามารถ ควบคุมคุณภาพ ราคา ความสะอาด และสามารถระบุแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน โดยสุ่มตรวจสอบแผงจำหน่ายเนื้อหมู และเนื้อไก่ การประเมินความสะอาด ตรวจสอบใบอนุญาตเก็บและจำหน่าย ซากสัตว์ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมีประชาชน ชาวไทยเชื้อสายจีน ออกมาจับจ่ายเครื่องเซ่นไหว้ กันในวันพรุ่งนี้ โดยผลจากการเก็บชื้นเนื้อ และวัตถุดิบที่ได้ จะนำเข้าห้องแล๊ป เพื่อตรวจสอบสารป่นเปื้อนหากพบ จะแจ้งกลับมายังเทศบาลเพื่อตรวจสอบอักครั้ง ถึงสาเหตุพบสารปนเปื้อนว่ามาจากขั้นตอนใด

สัมภาษณ์ นายชรัส สุวรรณ รองนายก


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563