เทศบาลตำบลบางพระ เปิดประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา กิจการ การดำเนินงาน โครงการ จากทุกภาคส่วนในตำบลบางพระ
ที่นักงานเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดการประชาคม เพื่อรับฟังปัญหากิจการ การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน และกองงานราชการ ที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว ในช่วงไตรมาสที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา ตั้งแต่ เดือนธันวาคม ปี 60 จนถึง เดือนมีนาคม 2561 ยกตัวอย่างเช่น สำนักปลัด โครงการอบรมสิทธิมนุษยชน และพลเมือง  กองการศึกษา โครงการครอบครัวทัวร์บุญ โครงการสาธารณสุข โครงการบางพระรวมใจป้องกันภัยโรคเลือดออก  โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว  กองคลัง โครงการชี้แจ้งประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี  กองสวัสดิการสังคม โครงการการสนับสนุนกิจกกรมเด็ก และเยาวชน โรงเรียนผู้สูงอายุ  โครงการต้นกล้าความดีตามวิถีประชาธิปไตย กองวิชาการและแผนงาน จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล  และโครงการที่กำลังจะจัดขึ้นหลังจากนี้ ไป อาทิ สำนักปลัด โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงวิถีบุคลากร โครงการรู้ทันสัตว์มีพิษ ชีวิตปลอดภัย  กองสาธารณสุข โครงการบางพระรวมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 16 โครงการ และ กำลังเดินการจนครบไตรมาสที่ 2 อีก 7โครงการ รวม 23 โครงการตลอดไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา  นอกจากนั้นยังเปิดโครงการให้ ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ และ เอกชน  ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อนำแนวทางไปแก้ไข ที่เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ในสัปดาห์หน้า เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ มาทำประโยชน์ให้ประชาชนต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563