โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระตลาดล่างบางพระ จัดกิจกรรม สุขภาพ ตรวจ วัดความดันโลหิต คัดกรองโรค บริการงานทันตกรรม ให้ผู้สูงวัย ลดภาระให้ผู้มีรายได้น้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ ตลาดล่างบางพระ จังหวัดชลบุรี  ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการ ตรวจความดัน โลหิต คัดกรองโรค ติดตามโรคเรื้อรัง ตรวจประวัติสุขภาพ และ บริการงานสาธารณะสุขเบื้องต้น  ให้กับผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย ในเขตตำบลบางพระ โดยมีสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เทศบาลตำบลบางพระ  มาช่วยเหลือเป็น จิตอาสา คอยให้บริการงานแจกรับ บัตร คิว  พบปะพูดคุยเป็นเพื่อน กับ ผู้มาติดต่อ ในช่วยระหว่างรอรับการรักษา  และอำนวยความสะดวก งานด้านต่าง ๆ กับทางโรงพยาบาล  นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลแหลมฉบัง ยังได้เปิด ให้บริการ คลินิก ช่องปาก และฟัน  บริการ ถอนฟัน อุดฟันพร้อมให้คำปรึกษาการแปรงฟัน และการดูแลรักษาฟัน ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และช่องว่างเวลาระหว่างวัน เพิ่มช่องทาง ในการตรวจรับรักษา ปัญหาสุขภาพ จากภาครัฐ ให้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องไปตามโรงพยาบาล ที่มีคิวรักษาเป็นจำนวนมาก ในการพบแพทย์ แต่ละวัน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563