บริษัท โพสโค ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อ้ำเภอปลวกแดงที่ชุมชนปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  นายวุฒิศักดิ์  สิงหเตโช นายอำเภอปลวกแดง     เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการกิจกรรมสร้างบ้านอาสาสมัครในเครือบริษัทโพสโค   กลุ่มบริษัท โพสโค  ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย นำโดย คุณควัค จอง ชิก  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บริษัท โพสโค จำกัด และ คุณ ทิโมธี  โล๊ก ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย  มอบกุญแจแก่เจ้าของบ้านที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอปลวกแดง ในปีนี้กลุ่มบริษัทโพสโค ได้บริจาคเงินกว่า 2,500,000 บาท  เพื่อสร้างบ้านจำนวน 10 หลัง ให้กับครอบครัวที่ยากไร้ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริม และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่ยากไร้ในจังหวัดระยองให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ส่งผลให้มีวิถี
ชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข อีกทั้งยังสร้างโดมเอนกประสงค์ให้อีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู  และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
   
ทั้งนี้เมื่อปี 2552 บริษัทโพสโค  ได้สนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัย  ประเทศไทย โดยการบริจาคเงินสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดชลบุรี  มากกว่า 10 หลัง และในปีนี้กลุ่มบริษัทโพสโค ได้นำอาสาสมัครจากประเทศเกาหลีกว่า  170  คน ในการอาสาสร้างบ้านถือเป็นการสละแรงกาย  แรงใจ ที่แสดงถึงน้ำใจ แก่เพื่อนมนุษย์ และความใส่ใจในชุมชน พร้อมกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติอีกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563