จังหวัดชลบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเมื่อเวลา09.30น.(21ก.พ.61) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง  ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลเขาคันทรง ตำบลบ่อวิน และหนองขาม ทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 1,000 คนในส่วนของตำบลเขาคันทรง ซึ่งประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน 30 ชุมชน ประชากรกว่า 9,573 คน ประชากรแฝงประมาณ 50,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรมทั่วไป มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่งคือ อบต.เขาคันทรง

ซึ่งโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ห่วงใยประชาชน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง  นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา และความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนถึงพื้นที่ ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึง ในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service นอกจากนี้ยังได้มอบ แว่นตา ไม้เท้าค้ำยัน ถุงยังชีพ และพันธุ์ปลา บริการตัดผม ปรึกษาด้านกฏหมาย อีกด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563