โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน
 ที่หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดา ชำนาญ เหล่ารักผล  อธิการบดีโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ จำนวนกว่า 390 คนแบ่งเป็น แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 189 คน แผนกศิลป์คำนวณ จำนวน 48 คน แผนกการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ จำนวน 135 คน และแผนกการเรียนศิลป์กีฬา จำนวน 18 คน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมเป็น    สักขีพยานในการมอบวุฒิบัตรอย่างพร้อมเพรียง  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติให้กับตัวนักเรียนเองที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบในระดับหนึ่ง และให้เป็นขวัญกำลังใจในการที่จะออกไปศึกษาในระดับชั้นที่สูงกว่าต่อไป นอกจากนี้ภายในกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 72 คน  รางวัลสำหรับผู้ที่สอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ และผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 43 คน และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ศึกษาแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 จนจบชั้นสูงสุด อีก 57 คน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563