เอไอเอสได้สัมผัสความเร็วจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(AIS SUPER WiFi To School)” ตามแหล่งสถานศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออก12 กุมภาพันธ์ 2561 :::  เวลา 8.30 น. นายสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ภาคตะวันออก เอไอเอส ได้ลงพื้นที่ ส่งมอบโครงการ  ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(AIS SUPER WiFi To School)” แห่งแรกใน ภาคตะวันออก คือ โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง จ.ปราจีนบุรี จากจำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยทำการส่งมอบให้กับ นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่จะก้าวสู่ “Thailand 4.0เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับสถานศึกษา ผ่านโครงการส่งมอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (AIS SUPER WiFi To School)” ตามแหล่งสถานศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออก เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สาระความรู้ให้แก่เยาวชนไทยทุกคน โดยการนี้ เอไอเอส ได้ขยายโครงข่าย “AIS SUPER  WiFi”  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะภายในโรงเรียน ปราจิณราษฎร์อำรุง จำนวน 30 จุด 

เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตนักเรียนยุคใหม่ สนุกกับการท่องเน็ตโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยความเร็วสูงสุด 650 Mbps ซึ่งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยลูกค้าเอไอเอสที่มีแพ็กเกจ AIS Super WiFi หรือ AIS WiFi อยู่แล้ว สามารถทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติ โดยทำการขอรหัส เพื่อใช้บริการ AIS Super WiFi หรือ AIS WiFi ภายในบริเวณโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครใดๆ เพิ่มเติม หรือลงทะเบียนใดๆ ให้ยุ่งยาก
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563