สำนักงานชลประทานที่ 9 ชลบุรี ขอความร่วมมือปลุกจิตสำนึก นักท่องเที่ยว ช่วยนำขยะไปทิ้งตามสถานที่ ที่จัดไว้ และ เคารพ กฎระเบียบเมื่อเข้ามาใช้ในสถานที่ราชการนายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี เปิดเผยว่า หลังจาก ที่ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก เข้ามาเยี่ยมชม ความสวยงามของดอกไม้ นานาพันธุ์ ที่บานสะพรั่งอยู่บริเวณสันเขื่อน โดยเฉพาะ ต้นตะแบกนา และ ต้นเสลา ที่กำลังผลิดอก สวยงาม อีกทั้งบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ ก็เหมาะกับการทำกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ การใช้พื้นที่ถ่ายรูปงานพิธี งานแต่ง  กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลัง  การปั่นจักรยาน  วิ่ง  และ ปิกนิกของครอบครัว  โดยเฉพาะวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ จะมีปริมาณนักท่องเที่ยว มากเป็นพิเศษ ส่งผลให้ การจราจร ภายในสำนักงานติดขัด รถนักท่องเที่ยวจอดกีดขวางการจราจร ไม่เป็นระเบียบ ปริมาณขยะมูลฝอย จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว มากขึ้น อีกทั้งสถานที่บางจุดยังมีการก่อสร้าง อาคาร อยู่ สำนักงานชลประทานที่ 9 ชลบุรี จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว เอง ช่วยมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และ กฎระเบียบจราจร ให้ไปจอดรถยนต์ ตามที่สำนักงาน กำหนดไว้เท่านั้น  ซึ่งประกอบไปด้วย  ลานดินบริเวณป้อม ร.ป.ภ. ประตูหลัง   ลานจอดรถภายในสำนักงาน  และ ลานดินสนามกีฬาฟุตบอล   ในส่วนนักท่องเที่ยวที่นำอาหาร และเครื่องดื่ม เข้ามารับประทาน ควรจะนำขยะที่เหลือจากการรับประทาน กลับไปทิ้งที่บ้าน หรือ นำไปทิ้งบริเวณ ถังขยะ ที่ทางสำนักงานเตรียมไว้ อย่ามักง่ายโยนทิ้งลงไปในอ่างเก็บน้ำ หรือ วางไว้ตามสันเขื่อน เนื่องจาก จะทำให้คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำลง น้ำ ต้องถูกผันใช้เป็นน้ำอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน  และ ยากต่อการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่  นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวเองควรเคารพ กฎระเบียบของการเข้ามาใช้สถานที่ราชการ กระทำกาลใด ๆให้เหมาะสม ด้วย

สัมภาษณ์   นายภูษิต พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563