เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบต.เขาคันทรง ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถดับเพลิงคันใหม่ราคากว่า9ล้านบาท แบบครบครัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจ่าเอกพิชญุตม์ ธรรมราช หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาคันทรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ได้นำรถ10ล้อดับเพลิงคันใหม่ในราคากว่า9ล้านบาท แบบครับครัน นำมาทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ในระบบความดันของน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทมั่งคั่งคุรุภัณฑ์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้มาสาธิตวิธีการใช้ โดยนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง และคณะผู้บริหารได้อนุมัติ ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบครบครัน ขนาด 12,000 ลิตร มีอุปกรณ์การดับเพลิงติดตั้งมากับตัวรถน้ำยาเคมีโฟม ที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการดับเพลิงอย่างครบครัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ในพื้นที่และใกล้เคียง โดยเฉพาะปัญหาไฟป่า และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลเขาคันทรง ซึ่งในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ในครั้งนี้ เชื่อว่าทางชุดป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จะรักษาและใช้รถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ได้มานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563