เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสุขภาพพลเมือง ให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ด้วยการทดลองจัดกิจกรรมเต้น รูปแบบต่างๆ ตลอด 4 เดือนที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ   จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ให้กับบุคลากร พนักงาน เทศบาล ชาวชุมชน นักเรียน และผู้ที่สนใจ  ประจำปี 2561 ได้มามีส่วนร่วมกันในการออกกำลังกาย  โดยนำบุคลากร ลูกจ้าง พนักงาน และ ผู้นำชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ นักเรียน กว่า 100  คน เป็นกลุ่มนำร่อง ร่วมกัน มาออกกำลัง กาย ในช่วงเย็น  ด้วยกิจกรรมประกอบจังหวะ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิการเต้นแอโรบิค  การเต้นบาสโลบ  กระบี่กระบอง และ ซุมบา ซึ่งเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะที่กำลังได้รับความนิยมในสมัยนี้ สอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกสนุกสนาน ไม่เบื่อ และรักการออกกำลังกาบ  เป็นภาพ ที่เห็นแล้วว่า กลุ่มคนทำงาน และผู้สูงอายุ ก็สามารถดูแลเอาใจใส่ ตัวเองได้ ทำให้เป็นแบบอย่าง ให้ กลุ่มคนช่วงวัยอื่น ๆ น่าจะเอาแบบอย่าง ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และ ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกมาพบปะสังสรรค์ พูดคุย และเปลี่ยน ทัศนคติ และเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีกันระหว่าง คนในองค์กร และชุมชน  ร่วมถึงผู้สูงอายุ จะได้ไม่รู้สึกเหงา เป็นโรคซึมเศร้า หรือถูกทอดทิ้งจาก คนในครอบครัว  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นั้น ทางเทศบาลตำบลบางพระ จะจัดขึ้น ในทุกวันพุธ และพฤหัส ของทุกสัปดาห์  ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม แล้วมาประเมินผลสุขภาพหลังเสร็จสิ้นระยะเวลากิจกรรม  หากท่านใดสนใจ ก็สามารถไปร่วมออกกำลังกาย ได้ ในวันและ เวลาดังกล่าว แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563