ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระขยายโอกาสการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนไทย และ ต่างด้าว ประจำปีการศึกษา 2561 ใหม่ เรียนฟรีตลอดปีการศึกษานางสาว ศศิพัชร์ จิรัตติกาน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางพระ เปิดเผยว่าขณะนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ ได้ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาเพิ่มเติมในระดับชั้นเตรียมอนุบาลชั้น ในทุกชั้นเรียน โดยแบ่งเป็นตามเกณฑ์อายุ 2 ชั้นเรียน   จำกัดจำนวนนักเรียน ขึ้นอยู่กับ จำนวนนักเรียนเดิม ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน   คุณสมบัติเบื้องต้นระดับชั้นอนุบาล 1  ต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่ง ขึ้นไป  ส่วนระดับอนุบาล 2 ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางพระ โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สูติบัตรเด็ก รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานของผู้ปกครอง มายื่นความจำนง ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง  ถึงเดือน พฤษภาคม 2561   สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ  เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางพระ มีความพร้อม ในการเรียนการสอน และ ยังเป็นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรหลาน และลดค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเรียน โรงเรียน ในภาคเอกชน สามารถสั่ง สอนบุตรหลาน ได้ตามหลักสูตรของกระทรวงได้ตั้งไว้ และ ปีนี้นั้น ยังได้ขยายโอกาสการศึกษา ให้ ลูกชาวต่างด้าว ที่มาอาศัยเป็นลูกจ้าง เรือ ประมง ร้านอาหาร ทุกเชื้อชาติ ในเขตตำบลบางพระ สามารถเข้าร่วมเรียน กับเด็กชาวไทย ได้ โดยใช้คุณสมบัติเช่นเดียวกับ เด็กไทย ทุกประการ เรียนฟรี อาหารกลางวันฟรี โดยได้การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบางพระ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038 – 342393 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ

สัมภาษณ์ นางสาว ศศิพัชร์ จิรัตติกาน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางพระสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563