โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเกาะจันทร์วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเกาะจันทร์พร้อมบรรยายในเรื่อง“การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนรวมทั้งยังเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรับทราบปัญหาความต้องการในประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ซึ่งการจัดประชาคมในครั้งนี้ มีโครงการที่จำเป็นจากภาคส่วนต่างๆได้คัดเลือกมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเกาะจันทร์ – บ้านไร่เสธ์ ,โครงการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเกาะจันทร์และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามโดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเกาะจันทร์ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นอำเภอเกาะสีชัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 140 คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563