โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาทำพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2560วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุม มหาสังฆ์สันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก ที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"  หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงค์สันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ในวันสำคัญนี้ชาวพุทธทั่วโลกจะจัดพิธีทำบุญใหญ่ ต่างๆกันไป ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ให้กับเด็กนักเรียนและครูได้ร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  โดย นิมนต์ พระภิกษุสงฆ์ จากวัดศรีมหาราชา มาแสดงพระธรรมเทศนา ให้ศีล ให้พร ให้กับคณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นการกล่อมเกาจิตใจ และ เป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาไว้ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้สืบสานไว้ จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาด ทำความสะอาดสถานศึกษา ร่วมกัน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2560 นี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563